Як проводиться розрахунок площі земельної ділянки


#1
Вироблений розрахунок площі земельної ділянки полягає у класичному розрахунку, який виконують на основі геодезичних формул.

Загальні дані

Вироблений розрахунок площі земельної ділянки полягає у класичному розрахунку, який виконують на основі геодезичних формул. Існує кілька методів розрахунку площі земельної ділянки, а саме: графічний, механічний та аналітичний. Найточнішим методом вважається аналітичний, використовуючи який, помилки в розрахунках мінімальні і виникають лише з-за похибок вимірювань. Цей спосіб вважається найбільш складним у розрахунку, якщо вимірювані межі криволінійні.

Більш простим є графічний метод, який краще використовувати у разі якщо межі ділянки мають ламаний вигляд і мала кількість поворотів. А самим доступним і популярним є механічний метод. Він має найбільшу похибку, але з його допомогою процес виміру є більш швидким і легким.

Головними недоліками графічного і механічного методу є похибка при вимірюванні ділянки, складанні планів і розрахунків (з-за деформації паперу).

Точність визначення площі ділянки

Точність вимірювання земельної ділянки є одним з важливих факторів, так як від нього залежить розмір оподатковуваного податку на дану ділянку або орендодавцю (в якості орендної плати). З початку 1996 року була встановлена інструкція по межеванию земельних ділянок, яка мала наступні положення:

  1. Межування земель виконується як у загальнодержавних, так і окремих місцевих систем координат. При цьому повинна бути чітко скоординована зв'язок між місцевою та загальнодержавною системою координат.
  2. Основою геодезичної межування земель є: пункти ОМЗ і пункти ГГС.
  3. Пункти ОМС служать основними для: екстреного відновлення втрачених межових знаків і закріплення на місцевій системі координат з подальшим перенесенням до загальнодержавної системи координат.

Сучасний метод розрахунку

Раніше використовувався ручний метод розрахунку площі земельної ділянки, в якому ви повинні були самі підбирати потрібну формулу, виходячи із заданих параметрів, однак на сьогоднішній день все стало набагато доступніше і простіше. Немає необхідності намагатися вручну виконати обчислення, тому що зараз у відкритому доступі (в інтернеті) є безліч онлайн калькуляторів, які мають повну візуалізацію з поясненням які дані необхідно вводити.

А коли проводиться розрахунок площі земельної ділянки, формула підбирається автоматичні під обрану вами форму ділянки та його специфіку.