Складаємо бізнес-план


#1
Нових ідей, як і нових продуктів і нових технологій, достатньо.

Щорічно створюються мільйони нових продуктів, і тільки частина з них дійсно приносить бажаний дохід. Створення саме таких продуктів починається з складання бізнес-плану, де докладно розписані всі процеси створення та реалізації такого продукту.

Як правильно написати ефективний бізнес-план?

Почніть з загальних даних і характеристик підприємства, тобто, назва підприємство повністю, коли і ким було створено, кількість працівників, наявність філій, відділень, та ін

Опишіть основні операції і досягнення вашого підприємства ( якщо це не нове підприємство).

Наступним кроком буде опис стратегічних напрямів і плану. Вказуйте тут стратегічні напрями діяльності всієї організації. Тут слід описати 3 головних аспекти :

 • місія підприємства — вказуєте сферу діяльності та напрямки в яких буде існувати підприємство;
 • основні цілі підприємства — опис планового показника діяльності фірми, якого потрібно досягти, щоб реалізувати свою місію (прибуток, частка ринку, обсяги продажів, якість, соціальна відповідальність);
 • головна компетентність і конкурентні переваги — це спосіб досягнення успіху : «родзинка» яка відрізняє ваше підприємство від конкурентів, унікальна сильна сторона компанії, що виділяє її серед конкурентів за всіма показниками.

Далі слід писати ситуаційний аналіз

Ситуаційний аналіз — тобто ефективне опис нинішнього стану підприємства. Ситуаційний аналіз починається з короткого SWOT-аналізу ( сильні сторони, слабкі сторони, можливості, загрози) — метод стратегічного аналізу, що характеризує середовище, в якому функціонує підприємство. Також необхідно дати детальний аналіз галузі, конкурентів, самої компанії і покупців.

Переходимо до товарно-ринкової орієнтації. Тут варто описати маркетингові та продуктивні цілі.

Треба зробити дослідження ринку за такими напрямками :

 • сновних характеристики і тенденції розвитку ринку;
 • опитування і пропозиція, їх оптимального співвідношення;
 • місткість ринку;
 • сегментування ринку;
 • частини ринку;
 • стан і тенденції розвитку конкурентів;
 • прогноз розвитку ринку;
 • дослідження поведінки суб'єктів ринку.

Далі пишемо програму маркетингу. Для цього робимо опис чотирьох головних стратегій:

 • продуктова стратегія — товарна лінія, якість і способи її досягнення, сучасна упаковка, унікальні характеристики;
 • цінова стратегія — аналіз цінової політики підприємства, цінова позиція товарів, засади ціноутворення;
 • стратегія просування — основні напрямки і прийоми рекламної кампанії;
 • стратегія збуту — нові методи для збільшення збуту, нові канали реалізації продукту.

Далі варто описати фінансові показники та прогнози. Описуйте нинішні показники обсягів продажів і показники, які ви прогнозом плануєте отримати через рік, наприклад. Можна використовувати графіки.

Ще одним важливим пунктом плану є організаційна структура підприємства. Описуємо кількість співробітників, кількість і назву посад, а також і ті посади, які плануєте ввести. Можна навіть намалювати схему структури: від начальства до звичайного менеджера.

І ось нарешті останніх 2 пункту:

 • реалізація плану — показує, яким чином компанія буде здійснювати свій план;
 • оцінка і контроль виконання плану.

З таким докладним і докладним бізнес-планом ви зможете побачити настільки вигідним та ефективним буде ваше підприємство, зможете зробити прогноз на кілька років вперед, і знати, що ви на правильному шляху до успіху. Удачі!