Професійні послуги нотаріуса


#1
Нотаріусом називають людину, яка виступає в ролі незалежного посередника при укладанні різних угод, складання договорів та інших операцій.

Саме він здатний захистити законні інтереси і права юридичних та фізичних осіб.

Нотаріус може бути державним або приватним, але, незалежно від цього, головним обов'язком його є контроль легальності, правильності та юридичної прозорості взаємодій між учасниками угоди.

Різновиди нотаріальних послуг

У перелік послуг нотаріуса зазвичай входять такі операції як посвідчення і засвідчення різних документів, доручень і довідок, видача та складання заповітів, свідоцтв та оформлення згод. Крім того, нотаріус може посвідчувати правильність перекладу і справжність документів, виписок і знятих копій, приймати в якості депозиту цінні папери або фінансові кошти, здійснювати тимчасове зберігання важливої документації клієнта та інше.

Послуги нотаріуса допоможуть правильно оформити і засвідчити договору купівлі-продажу, ренти, шлюбні договори, а також операції обміну і дарування майна.

За допомогою нотаріуса можна скласти заповіт, оформити документи і свідоцтва про передання прав на спадщину, завірити доручення на право розпорядження та користування майном, засвідчити факт отримання важливих документів і оформити генеральну довіреність на авто.

Фахівець нотаріальної контори може видавати свідоцтва, в яких засвідчується дата і час надання документації, факт проживання і знаходження в живих окремого громадянина та інше.

Надати допомогу в оформленні згоди на вчинення чоловіком різних угод або виїзд неповнолітніх дітей за кордон, самостійно або в супроводі родичів також під силу нотаріуса. В особливих випадках оформлення згоди необхідно для отримання громадянства, тимчасової реєстрації людину в квартирі власника, зміни номера стаціонарного телефону, занесення інформації в паспорт про неповнолітню дитину та інше.

При здійсненні угод та укладання договорів юридичні особи часто вдаються до засвідчення вірності перекладу документа, достовірності виписок і копій паперів. Ця послуга користується великим попитом і дозволяє визначити справжність підписів розміщених на документах, що надаються в податкову службу, на різних договорах і банківських платіжних картах.

При необхідності нотаріус може приймати на зберігання гроші або цінні документи від боржника, для подальшої їх передачі кредитору, або здійснювати тимчасове зберігання паперів і грошей клієнта.