Особливості фінансового менеджменту підприємства


#1
Для підтримки прибуткового функціонування підприємства, підприємцю необхідно вміти правильно управляти фінансовими потоками, направляти їх і коректувати.

Для підтримки прибуткового функціонування підприємства, підприємцю необхідно вміти правильно управляти фінансовими потоками, направляти їх і коректувати. Приймаючи необхідні заходи в тій чи іншій ситуації, фахівці фінансової сфери здатні приймати ефективні рішення щодо діяльності компанії.

Саме для таких цілей існує таке поняття як фінансовий менеджмент. Вивчення фінансового менеджменту дозволяє планувати діяльність підприємства і, в той же час, дозволяє контролювати цю діяльність у разі виникнення відхилення від цього плану.

Обмеженість фінансових ресурсів і схильність до ризиків у процесі їх використання значною мірою підвищують важливість раціонального розподілу і використання їх в процесі підприємницької діяльності. В сучасних умовах завдання складання фінансового плану підприємства полегшує комп'ютеризація, що дозволяє збільшити продуктивність праці, приділяючи цьому питанню менше часу. Але, з іншого боку, це вимагає необхідних навичок від працівників, освоєння оновлюваного програмного забезпечення та витрат на навчання персоналу.

Для складання ефективного фінансового плану, необхідно враховувати не тільки вже наявні ресурси, але і можливість їх нарощування методом інвестування. Під час розгляду ймовірних галузей інвестування також проводиться аналіз майбутнього вкладення. Розмір прибутку, що буде отримано, і витрат, необхідних для здійснення даного процесу, визначається під час процедури планування.

Враховуються сильні і слабкі сторони підприємства. Сильні сторони спрямовуються на підтримання стабільності, слабкі – допрацьовуються або, при можливості, усуваються. Необхідно також врахувати перспективи розвитку, які також послужать отриманням додаткового прибутку, при раціональному управлінні.