Основні правила складання акта ревізії


#1
Незалежно від того, яку діяльність провадить підприємство, для його контролю необхідні спеціальні заходи, що регулюють і мають супутні вади.

Одним з найбільш ефективних засобів контролю підприємства, особливо його фінансової частини, є ревізія.

Ревізія — це процедура, яка контролює фактичне наявність майна, товару або грошових коштів. Проводиться вона в будь-який час з метою дотримання вимог даного підприємства. Найбільш важливим аспектом у проведенні ревізії є правильність заповнення ревізійного акта.

Як скласти акт ревізії, щоб він повністю відповідав нормативним вимогам і єдиними правилами, повинен знати кожен учасник даного заходу. При цьому складається акт завжди в кількох примірниках у присутності двох і більше осіб. Ревізію на підприємстві можуть проводити як зовнішні органи контролю, так і внутрішні. На багатьох підприємствах існують спеціальні бланки для проведення ревізії або інвентаризації. Якщо ж таких немає, ревізійні дані пишуться вручну, які згодом завіряються відповідальними особами.

Основні вимоги проведення ревізії

Грамотне складання акта ревізії передбачає правильне заповнення всіх бланків або паперів вільної форми. Спочатку при складанні акта в обов'язковому порядку зазначається основна причина проведення ревізії. Це може бути планова щомісячна перевірка або раптова для виявлення недостач та іншого. Далі вказуються прізвища всіх присутніх членів комісії при проведенні ревізії, ставляться підписи та дата.

Перелік всіх товарів, що наявного майна або грошових коштів здійснюється в довільній формі, так як особливих спеціальних вимог щодо ведення даної частини акта не зазначено. Тому кожне підприємство дотримується своїх встановлених норм. Головне, щоб у кінці акта були зроблені результати і висновки проведеної перевірки та підписи присутніх осіб.

Після закінчення ревізії акт підписується не тільки членами комісії, які безпосередньо проводили перевірку, але і матеріально-відповідальними особами, ознайомленими з результатами проведеного заходу. Складений акт у декількох примірниках також повинен бути підписаний керівником даного підприємства з печаткою на кожному примірнику.

В яких випадках проводиться ревізія

Крім встановлених планових річних, квартальних або щомісячних перевірок ревізія повинна бути проведена в наступних випадках:

  • при передачі майна в оренду, а також при купівлі або продажу;
  • при зміні матеріально-відповідальних осіб підприємства або складу;
  • при виявленні крадіжки або псування товарів або інших видів майна;
  • у разі виникнення надзвичайних подій.

Головним завданням проведення ревізії є виявлення фактичної наявності тих чи інших об'єктів, тому керівник підприємства може самостійно призначати порядок її проведення. Головне, правильно скласти акт ревізії, який набирає чинності відразу ж після підписання керівником. Щоб уникнути будь-яких неприємних ситуацій необхідно зберегти всі чорнові записи, які можуть стати незаперечним доказом правильності проведення інвентаризації в разі допущення помилок при розрахунку підсумкових результатів.

Ревізія грошових коштів

Крім проведення ревізії майна і товарів здійснюється перевірка грошових коштів організації, під час якої перевіряються всі фінансові операції та супутні документи. Перед початком перевірки в акті ревізії обов'язково вказується залишкова сума грошових коштів із зазначенням дати та часу. При цьому всі члени комісії беруть на себе відповідальність за збереження залишилися грошових коштів.

Акт проведення ревізії грошових коштів та інших цінностей проводиться на тих же умовах, що і товарів або майна, спрямований на перевірку всіх попередніх грошових операцій. Тому перед перевіркою для звіту повинні бути зібрані всі фінансові документи. У деяких випадках передбачається написання розписки касиром або особами, що проводять перевірку.