Хто позбавляється права спадщини?


#1
Для багатьох громадян спадщину стає дуже важливою подією, здатною вплинути на покращення їх матеріального стану.

Але іноді у визначених законодавством ситуаціях законні спадкоємці можуть бути позбавлені права на успадкування майна. Основними умовами виступають встановлення судовим рішенням спадкоємця негідним спадщини або зазначення заповідачем своєї волі при написанні заповіту про те, хто позбавляється спадщини.

Визнання судом претендента негідним спадщини

Законодавство чітко визначає причини, за якими поведінка спадкоємця визнається негідним, за що він позбавляється права на спадщину.

  • Негідними спадкоємцями визнаються особи, які вчинили по відношенню до спадкодавцеві або осіб, які претендують на майно, умисні протиправні вчинки, а також стали причиною обмеження вільного волевиявлення спадкодавця. Це можуть бути як злочину проти здоров'я або життя спадкодавця — вбивство, нанесення побоїв, членоушкодження, так і спроби не увінчалися успіхом. До цієї ж категорії відносяться і насильство або погроза насильством з метою відобразити у заповіті інтереси не тієї особи, кого хотів спадкодавець, примушування його до написання заповіту з певним текстом або переконання відмовитися від його написання. Були завершені ці дії, для суду вже зовсім неважливо, якщо буде доведена їх умисність;
  • В переліку осіб, недостойних спадщини, знаходяться та батьки, за судовим рішенням позбавлені прав на дитину, одночасно спадкодавця. З метою усунення з числа спадкоємців таких осіб слід пред'явити відкрив спадкову справу нотаріуса судове рішення або вирок;
  • Список спадкоємців, які можуть виявитися негідними, доповнюють злісні порушники закону, які ухиляються від виконання своїх зобов'язань за гідного утримання спадкодавця і його матеріального забезпечення.

Крім судового визначення спадкодавець має право самостійно позбавити родичів — законних спадкоємців, можливості успадкувати майно, відбивши свою волю в заповіті. Вказуючи прямо на осіб, кому він бажає передати майно, заповідач вже позбавляє інших претендентів права на отримання спадщини, причому причини такого вибору їм не зазначаються. А пряме згадка заповідачем особи, позбавленої спадщини, автоматично виводить його з кола претендентів.

Позбавлення спадщини можливе як до вступу в спадщину, так і після, надавши нотаріусу документи, що доводять негідну поведінку спадкоємця, але якщо особа позбавлена спадщини прямим згадуємо в заповіті, воно до спадкування не допускається.