Хімічні досліди


#1
Дана підказка з хімічних дослідів допоможе кожному школяреві, адже тут описані вирішення всіх стандартних реакцій, які проводяться на практичних і лабораторних роботах.

Досвід 1:

Оцтова кислота дисоціює за формулою : ch 3 cooh  > H+ + CH3COO - cnh вона діє на індикатори. В досліді 1-вом індикаторний папірець злегка почервоніє.Однак кислота слабка , і якщо концентрація маленька то ми можемо цього не помітити

Досвід 2:

Оцтова кислота реагує з металами Zn — не лужний , але активний метал , тому буде реагувати , але при нагріванні реакція : Zn + 2CH3COOH  > (CH3COO)2Zn + H2

Досвід 3:

Реакція піде , але швидше за все при нагріванні. Купрум(2) оксид. Реакція йде за формулою : 2CH3COOH + CuO  > (CH3COO)2Cu + H2O При нагріванні

Досвід 4 :

Спочатку ми до оцтової кислоти капаємо фенолфталеїном. Фенолфталеїн в кислому середовищі безбарвний, потім ми починаємо додавати NaOH В місцях , куди падає крапля лугу, з'являється рожеве забарвлення , проте вона майже одразу зникає , так як луг реагує з кислотою за формулою : ch 3 cooh + NaOH  > CH3COONa + H2. Середа знову стає кислою і забарвлення зникає, коли вся кислота прореагує, надлишкова крапля лугу офарбить розчин у рожевий колір, так як середовище стане лужної саме тоді ми зрозуміємо , що вся кислота прореагувала.

Досвід 5:

Спочатку ми отримуємо нерозчинна основа , додаючи до розчину лугу купрум(II) сульфат 2NaOH+CuSO4  > Na2SO4(розчинно) + Cu(OH)2(блакитний осад) потім ми додаємо оцтову кислоту З Na2SO4 вона не реагує , так як H2SO4(кислота , сіль утворилась) сильніше оцтової А з Cu(OH) йде реакція: 2 СН3СООН + Cu(OH)2 —> (CH3COO)2Cu + 2H2O Осад розчиняється.

Досвід 6:

Кальцій карбонат + оцтова кислота. Оцтова кислота — дуже слабка , тому реагує із солями тільки більш слабких кислот ніж вона сама. Наприклад з карбонатами реакція піде по рівнянню : 2CH3COOH + CaCO3  > (CH3COO)2Ca + h 2 co 3. H 2 co 3 — не стабільна кислота , яка відразу ж розпадеться на вуглекислий газ і воду h 2 co 3  > CO2 + H2O. Тому ми будемо спостерігати виділення газу.